Πέρδικα Ξενοδοχεία

Αίγινα Κατάλογος Ξενοδοχείων

Όλα τα ξενοδοχεία στην Πέρδικα της Αίγινας

Η Πέρδικα είναι από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Αίγινα. Διαθέτει μερικά ξενοδοχεία και αρκετά ενοικιαζόμενα δωμάτια. Από την Πέρδικα μπορείτε να περάσετε απένταντι στο νησάκι Μονή και να κινηθείτε με ευκολία στη δυτική πλευρά της Αίγινας.

Πέρδικα Ξενοδοχεία

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑ 4**** ΠΕΡΔΙΚΑ 22970-61101

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΒΕΝΕΤΙΑ ΙΙ 3*** ΠΕΡΔΙΚΑ 22970-61219

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΜΟΥΝΤΥ ΜΠΑΙΗ 3*** ΠΕΡΔΙΚΑ 22970-61215

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΙΠΠΟΚΑΜΠΟΣ 2** ΠΕΡΔΙΚΑ 22970-61363

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΗΛΙΟΠΕΡΑΤΟ 2** ΠΕΡΔΙΚΑ 22970-61455

 

ΠΕΡΔΙΚΑ ΑΙΓΙΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ