Αγκίστρι Δορυφορική Φωτογραφία

Το αγκίστρι δεν έχει μεγάλη ιστορία. Στην αρχαιότητα το όνομα του νησιού ήταν Κεκρυφάλεια. Πολλές μαρτυρίες για το νησί δεν υπάρχουν αν και το αναφέρουν εδώ και εκεί διάφοροι ιστορικοί. Το Αγκίστρι μικρό καθώς ήταν δεν μπορούσε να δημιουργήσει μια αυτόνομη οικονομία και η φυσική του διαμόρφωση δεν μπορούσε να υποστηρίξει ισχυρή άμυνα στις όποιες επιδρομές.

Αγκίστρι Δορυφορική Φωτογραφία

Αγκίστρι

Αγκίστρι - Αίγινα Δορυφορική Φωτογραφία

Αγκίστρι - Αίγινα

 

ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ