Αγκίστρι Χρήσιμα Τηλέφωνα

Αγκίστρι Χρήσιμα Τηλέφωνα

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 22970 91260

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΣΚΑΛΑ 22970 91201

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 22970 91541

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 22970 91215

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΚΑΛΑ 22970 91110

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 22970 91540

ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΣΚΑΦΩΝ ΣΚΑΛΑ 22970 91590 6973335562

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΣΚΑΛΑ 22970 91244
6973016132

ΤΑΞΙ ΣΚΑΛΑ 22970 91455 6977618040

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΑΞΙ "JAMAICA" ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 6944535659

ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΑΞΙ "POSEIDON" ΣΚΑΛΑ 6972229720

ΑΓΚΙΣΤΡΙ EXPRESS ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 6973533140

SARONIKOS FERRIES ΣΚΑΛΑ 22970 91171

AEGΕΑN FLYING DOLPHIN ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 22970 91221

 

ΑΓΚΙΣΤΡΙ ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ